Katusealuse soojustamine PUR vahuga

Väga populaarne on ehitada pööningule lisa eluruumid. Kuna vanemate majade katuse ehituse ajal ei ole mõeldud soojustamisele, siis sarikad on tihtipeale tehtud kättejuhtuvast puidust ja sarikate vahe ei ole kooskõlas villa mõõtudega. Sellistel puhkudel ongi ainuõige lahendus PUR vahuga katusealuse soojustamine.

Kas vahtu võib lasta otse aluskattele? Noooh. Võib, aga see ei ole parim lahendus. Kõige parem on kui katuse aluskatte ja soojustuse vahele jääks tuulduv ava. Piisab 1-2 cm.

Kas vahtu võib lasta otse mistahes katusekattematerjalile? Jällegi. Võib, aga see ei ole parim lahendus. Siin on palju nüansse ja palju riske.

Mõned näpunäited kuidas võiks olla tehtud eeltöö enne kui PUR vahtu paigaldama hakatakse.

Sarikas mõõduga 100 x 50 mm

See on üsna lahja sarikas, aga oleme selliseid ka kohanud. Kui sarikas on liiga õhuke, siis on oht et tekib joon külmasild. Külm tuleb mööda puitu sisse ja saab kokku soojas ruumis oleva viimistlusplaadi karkassiga. Kui selline olukord tekib, siis on oht, et nende kahe pinna vahele tekib kondents. Ja  omakorda võib lõppeda hallituse ja konstruktsiooni kahjustustega. Sellistel puhkudel on oluline see külmasild läbi lõigata. Kattes sarika üleni vahuga oleme selle mure ära lahendanud.

Allpool olev joonis võiks aimu anda kuidas selline olukord tuleks lahendada.

Sarikas mõõduga 150 x 50 mm ja suurem

Sarikas 150 x 50 mm ja suuremad on klassikaline lahendus. Optimaalne soojustuse kihi paksus suletud pooriga PUR vahu puhul on 120-140 mm. Selles vahemikus võiks see kihi paksus olla. Meie soovitus oma klientidele on, et ei ole mõtet  karkassi vahet „silmini“ täis lasta ja siis lõpus kõik mis üle karkassi ära lõigata. Selle ülekulu maksab klient kinni ja see on sõna otseses mõttes prügikasti visatud raha. Kui soovitakse +- 140 mm suletud pooriga soojustust siis oleks mõistlik 150 mm sarikale omakorda 50×50 mm puit otsa panna. Teine ja parem alternatiiv on panna spetsiaalne kandur, mille külge hiljem viimistlusplaadi karkass läheb. Neid kandureid on erinevaid. Ühe võimaliku variandi valmistööst leiate meie tehtud tööde galeriist. Sellisel juhul on tagatud soovitud soojustuskihi paksus. Boonusena jääb väike õhuvahe soojustuse ja viimistlusplaadi vahele.

Kui on soov soojustada katusealune avatud pooriga vahuga, siis tuleta meelde mida eelpool lugesid avatud pooriga vahuga soojustamise kohta.

Kui kõik tingimused saavad täidetud, siis avatud pooriga PUR vahu kihi paksus sarika vahel võiks olla minimaalselt 200 mm. See on äärmine miinimum.

Loe ka välisseinte soojustamisest siit!